Waarom lukt het niet op school?

“Het zit er wel in, maar het komt er niet uit…”

Uw kind is al getest op van alles. Heeft extra hulp voor lezen, spelling of rekenen, maar dat helpt allemaal niet.
Daar word je als kind onzeker van, je verliest je interesse, bent steeds sneller afgeleid. Kortom; een aanslag op je zelfvertrouwen!
Als ouder weet en voel je dat je kind meer kan. Je voelt je machteloos!

Nieuwe ontwikkelingen wijzen uit dat niet ieder kind leert en denkt op dezelfde manier. Kinderen met leerproblemen denken vaak in beelden en gevoelsmatig. De leerstof moet voor hen dus ook anders (in beelden) aangeboden worden. Hiervoor is een methode ontwikkeld: De Kernvisie methode.